46. Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty Alergologiczne

prof. Krzysztofa Buczyłki

07.10.2023

Łódź, Hotel Ambasador Premium

07.10.2023

Łódź, Hotel Ambasador Premium

46. Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty Alergologiczne

prof. Krzysztofa Buczyłki

Zaproszenie

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w 46. Ogólnopolskim Sympozjum i Warsztatach Alergologicznych prof. Krzysztofa Buczyłki. Odbędzie się ono w dniu 07.10.2023 r. w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi przy ul. Kilińskiego 145.

W tym roku spotkanie będzie miało bardzo praktyczny charakter. W programie konferencji nie zabraknie tradycyjnych wykładów prezentujących najnowszą wiedzę z dziedziny alergologii, ale duży nacisk zostanie położony również na spotkania warsztatowe w nowej formule. Podczas trzech różnych tematycznie warsztatów uczestnicy będą planować, wspólnie z ekspertami, postępowania diagnostyczno-terapeutyczne na podstawie przedstawionego wywiadu klinicznego.     

Zapraszamy do udziału!

O sympozjum

DATA

07.10.2023 r.

GODZINA

09.00-17.00

MIEJSCE

Hotel Ambasador Premium, Łódź

TRYB

stacjonarny

UCZESTNICY

90

FEE

300 zł

OBIAD I PRZERWY KAWOWE

w cenie

KOD ZNIŻKOWY NA NOCLEG

-8% od aktualnej ceny na nocleg w terminie 6-7.10 w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi

Kod: 46SYMPOZJUM

NOCLEG

we własnym zakresie

Organizator

Patronat

Partner

Program

W trakcie wydarzenia zostaną wygłoszone trzy wykłady teoretyczne oraz odbędą się trzy spotkania warsztatowe. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy małe grupy i równolegle będą uczestniczyć w warsztatach.

Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy plan spotkania. 

9.00-09.05

Oficjalne rozpoczęcie Sympozjum

9.05-09.30

Mechanizmy i biomarkery zapalenia alergicznego – rola IgE
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

9.30-10.00

Wstęp do Diagnostyki Molekularnej Alergii
dr n. med. Emilia Majsiak

10.30-12.00

EMMA Cafe Warsztaty

Diagnostyka molekularna w kwalifikacji do immunoterapii

dr hab. Marita Nittner Marszalska, prof. UMW oraz dr Kornel Bielawski

12.00-13.30

EMMA Cafe Warsztaty

Diagnostyka molekularna w alergii na roztocze kurzu domowego

prof. dr hab. Maciej Kupczyk oraz dr hab. Natalia Ukleja-Sokołowska

13.30-14.30

Obiad

14.30-16.00

EMMA Cafe Warsztaty

Diagnostyka alergii a przeciwciała anty-CCD

dr hab. Łukasz Błażowski, prof. UR oraz dr Emilia Majsiak

16.00-16.30

Diagnostyka molekularna alergii a zespoły nakładania
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

16.30-16.35

Oficjalne zakończenie Sympozjum

Warsztaty

W trakcie wydarzenia odbędą się trzy spotkania warsztatowe pod hasłem „Praktyczne zastosowanie Diagnostyki Molekularnej Alergii”, podczas których zostaną poruszone następujące tematy:

Temat I

Diagnostyka molekularna w kwalifikacji do immunoterapii

dr hab. Marita Nittner Marszalska, prof. UMW oraz dr Kornel Bielawski

Temat II

Diagnostyka molekularna w alergii na roztocze kurzu domowego

prof. dr hab. Maciej Kupczyk oraz dr hab. Natalia Ukleja-Sokołowska

Temat III

Diagnostyka alergii a przeciwciała anty-CCD

dr hab. Łukasz Błażowski, prof. UR oraz dr Emilia Majsiak

Studium przypadków

Fundamentem każdego spotkania są wnikliwe analizy przypadków klinicznych i opracowanie ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej.

Praca w małych grupach

Uczestnicy w małych grupach wspólnie pracują nad poszczególnymi wynikami, mogąc wymieniać się swoim doświadczeniem.

Praktyczny wymiar​

Głównym celem spotkań jest przekazanie uczestnikom wiedzy i rozwiązań z jakich mogą skorzystać w codziennej praktyce klinicznej.

Organizacja warsztatów

10.30-12.00

Grupa I – Temat I
Grupa II – Temat II
Grupa III – Temat III

12.00-13.30

Grupa I – Temat III
Grupa II – Temat I
Grupa III – Temat II

14.30-16.00

Grupa I – Temat II
Grupa II – Temat III
Grupa III – Temat I

Oferta współpracy

Zapraszamy serdecznie do kontaktu wszystkie firmy zainteresowane udziałem w 46. Ogólnopolskim Sympozjum i Warsztatach Alergologicznych prof. Krzysztofa Buczyłki.

kontakt@pufrm.eu
+48 81 563 20 19